Dammekens Paul - Rioleringswerken

Contacteer ons: 0477 67 72 90

Algemene Aannemingen Dammekens Paul is een firma gespecialiseerd in het controleren, onderhouden, herstellen en plaatsen van rioleringssystemen, deze diensten zijn specifiek gericht naar de eindgebruiker.

Rioleringswerken

Beste bezoeker niets is zo vervelend als een slecht werkend rioleringssysteem, een verstopt toilet, reukhinder, natte terreinen, een vervuilde of droge boorput, slecht werkende pompinstallaties. Voor al deze problemen kunt u terecht bij Algemene Aannemingen Dammekens Paul. Alle werken worden volledig uitgevoerd in eigen beheer.

Rioleringswerken

Het herstellen of plaatsen van volledige afvoersystemen voor afval en hemelwater.

Septische putten, waterputen, meterputten

Plaatsen van beerputten en waterputten vervaardigd uit kunststof of beton, meterputten vervaardigd uit beton.

Ontstoppen van afvoerleidingen

Vrijmaken van verstopte afvoerbuizen met een hoge druk installatie.

Camera controle en lokaliseren van rioleringen

Uitvoeren van een camera inspectie voor het opsporen van breuken en verzakkingen, allerlei defecten, slecht uitgevoerde werken , tevens het lokaliseren van gebreken van afvoerbuizen met sonar.

Drainage van natte terreinen

Het droogleggen van gronden door het plaatsen van drainagebuizen of door een grondbemaling bij middel van boorputten.

Waterzuivering

Installeren van kleinschalige waterzuiveringstations, voor plaatsen waar een aansluiting op de openbare riolering niet mogelijk is.

Pompen voor boorputten, pompputten, waterputten

Gebruiksklare pompsystemen voor hun specifieke toepassing: cilinderpompen, hydrofoorgroepen, waterputpompen, dompelpompen.

Grondwerken en afbraakwerken

Ophogen, afgraven, nivelleren, modeleren van terreinen, trekken van sleuven, funderingswerken, kleine afbraakwerken. Gespecialiseerd in werken op werven met een zeer beperkte ruimte, inzet van speciaal uitgeruste micro machines.

Logistiek

Algemene Aannemingen Dammekens Paul heeft de beschikking over een uitgebreide uitrusting gaande van eenvoudig klein materieel tot rollend materieel voor graven, laden, lossen, transporteren van grond, zand, steenslag, puin en andere. Voor de aangeboden diensten is steeds het juiste materieel beschikbaar om elke opdracht op de meest professionele wijze te kunnen uitvoeren.